Skip To Content

Grade 3

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Teacher  

 

 

Dianne Casilli        Teacher   

 

 

Rachel Dziedzic    Teacher 

  

 

Samantha Mayer Teacher  

 

 

Meaghan O'Connor Teacher  

 

Teresa Burns Educational Assistant